OTV Prilep 134

Потрошувачите треба да ги добијат сите информации и да ги знаат своите права.

Дискриминација значи секое правење разлика, искористување или ограничување на луѓето врз основа на нивните колективни идентитети (пол/род, класа, етнос, сексуaлен идентитет) со што ги загрозува или оневозможува оставарувањето или заштитата на нивните човекови права и слободи.

            На 05.03.2018 се одржа петтиот по ред Граѓански парламент во Локалната самоуправа на Прилеп. На овој парламент присуствуваа Претседателот на Советот на Општина Прилеп, граѓаните на Општина Прилеп и Градоначалникот на Општина Прилеп.

Според Законот за научно истражувачка дејност на Република Македонија, Институтот за старословенска култура од Прилеп е јавна научна установа од висок национален и стратешки интерес.

Како дел од програмата по повод 22 Февруари - Денот на извидништвото и хуманата недела, Извидничкиот одред „Феникс“ организираше свечена церемонија - Извиднички завет. Со цел да се збогати нивниот број, завет дадоа  46 нови извидници кои што ќе живеат и работат според извидничките закони. Оваа година, „Феникс“ го одбележува и својот 3ти роденден.

На прилепскиот карневал околу 1.000 маскирани лица во поединечни и групни маски на плоштадот „Методија Андонов Ченто“ блеснаа со своите креативни маски и автентична кореографија.

На првиот ден на меѓународниот карневал Прочка 2018 низ центарот на Прилеп со своите креативни маски се претставија учениците од сите основни училишта од Општина Прилеп.

 

Патувањата овозможуваат уживање во слободата, запознавање различни светови, луѓе и култури. Секоја земја има со што да ги привлече туристите, но не секоја умее на креативен начин да го направи тоа.

Новинарот и раководител на порталот ,,Публикум“ од Прилеп, Зоран Милошески, на својот Фејсбук профил објави дека час по полноќ му е запалено возилото во неговата гаража и потсети дека настанот е после една година од палењето на неговата гаража во јануари 2017 г.:

Еден од главните фактори за развој на граѓанското општество е финансиската одржливост, која подразбира и разновидност на изворите на финансирање на организациите. Искуствата од Европската Унија укажуваат дека граѓанските организации треба да обезбедуваат финансиски средства и од деловниот сектор и да градат партнерски однос со претпријатијата.

Кратко по завршувањето на прес конференцијата на Димитров и Нимиц и изјавите на шефот на македонската дипломатија станаа прва и централна тема во Грција.

Во Македонија телевизијата е оставена на стихија и случајност. Ист случај е со социјалните медиуми, па било да се работи за интернет ТВ, Фејсбук страни или блогови. Главно, се зависи од инвентивноста на единките. Вообичаено, телевизиите и нивниот изглед би требало да се димензионирани спрема самата заедница и кои теми ги покриваат. А со тоа може да се апроксимира какви медиуми ни требаат. Специфичниот вкус и демократското ниво во Пелагонискиот регион, политичките настани, потреби на бизнис секторот и локалната администрација, неминовно влијаат на обемот и есенцијалноста на Телевизиите. Со тоа Прилеп има специфично опкружување кое новинарските инстинкти го познаваат, но подетална сегментација на целните групи не е направена. Главно, секој има мислење кое потекнува од неговото седиште и позиција.

The Association for  promotion and protection of workers' rights Dignified Worker is formed in 2015, and their main goals and tasks are Protection and promotion of the rights of workers in accordance with the laws and the Constitution of the Republic of Macedonia; Protection and safety at work in the textile industry, agriculture, trade and other activities; Identification and prevention of labor exploitation and protection of victims of trafficking; Cooperation with civil society organizations (NGO sector), foundations and trade unions working on protection and promotion of workers' rights; Protection against mobbing and discrimination of workers; Special protection for young workers, women, older workers and pensioners.

Опис: Центарот за истражување на медиуми (МИЦ), заедно со партнерските организации АГТИС - Прилеп (Македонија), Приједор (Босна и Херцеговина) и Беране (Црна Гора), со поддршка на Европската унија, ќе спроведат во следните 11 месеци проект наречен "Отворена Телевизија (ОТВ)".

"Bogojavljenie" marks the ending of the "unbaptized days" that began at Christmas.

The kitsch statue, which depicts the ancient warrior king Alexander the Great is erected in the center of Prilep, continuing the story of building highly controversial monuments in  Macedonia.

The term "Kolede" in Rome is used to mark the first day of the new year "Calendae Januaris". And at the old Slavs we have God Koled. He was succeeded by St. Nikola and not only in our country, but worldwide.

On the square "Metodija Andonov Cento" in Prilep is a great monument of King Marko. The local government informs that the monument of "King Marko on a horse" is poured into bronze and is the work of the sculptor Vojdan Zabrov. It is 5 meters high. It is placed on a pavement of 3.70 meters.

Citizens of Prilep have been facing serious challenges for many years, for which they are seeking a solution and are looking to solve them. For that reason, the team of TV Sitel was on field in Prilep, where they were talking with Aleksandar Cvetkoski, anthropologist and ethnologist, custodian in the Tobacco Museum and president of the association ACTAC, with whom they talked about problems, seeking solutions and how it works. The team of ACTAC were also on field, shooting their article.

The association "Message" (orig. Порака) from Prilep is a social club for people with intellectual disability and is established 3 years ago.

Zoran Danoski is a 26 years old footballer from Prilep who plays for Pribram - in the second Czech league.

Strana 5 od 6

baner

Saint Art Designs / Web Development

Saint Art Designs / Web Development

Prijatelji sajta

Safe Journalism HND Solidarna Actat Kvart komesarijat-za-izbeglice XXZ Pescanik logoo mirc NGTim