Personalni asistenti u Nišu prvi put obezbedjeni preko tendera

februar 20 2018

Osobe sa invaliditetom u Nišu, 1. februara ove godine dobile su pomoć personalnih asistenata i to je deseta godina zaredom kako im je ova usluga na raspolaganju. Medju 31 osobom kojoj je odobrena pomoć personalnih asistenata nalaze se i braća Bojan (47) i Ivan (44) Kocić.

Bojan i Ivan su u najranijem detinjstvu oboleli od spinalne mišićne atrofije, retke i teške neuromišićne bolesti, koja se prvenstveno manifestuje postepenom, ali progresivnom atrofijom mišića. Uprkos teškoj bolesti Bojan je do pre dve godine bio zaposlen u firmi koja se bavi prodajom kompjutera i opreme, a morao je da prestane da radi zbog problema sa vidom. Ivan se bavi online poslovima i internet marketingom za poznate firme, a bio je uključen i u kampanju za usvajanje „Zojinog zakona“.

Kocić su prvi u Nišu 2008. godine dobili pomoć personalnih asistenata i od tada do sada, sa kraćim ili dužim pauzama, imaju njihovu pomoć.

Katica personalniasistenti 11

„Za nas pomoć personalnih asistenata znači ostanak u kući. Bez njihove pomoći morali bi u dom. Naša majka je preminula 2007. godine, otac 2011. godine i od tada živimo sami. Trenutno imamo pomoć trojice personalnih asistenata i pomoć gerontodomaćice. Mi sami biramo ljude koji će nam biti personalni asistenti. Uvek gledamo da nadjemo dobrog čoveka. Personalni asistenti prolaze obuku, ali mnogo toga zavisi od same osobe i našeg zajedničkog dogovora“, rekao je Bojan Kocić za Medijski istraživački centar.

Ivan Kocić kazao je da, brat i on, za razliku od većine njihovih prijatelja i poznanika sa istim oboljenjem, nemaju rodjake koji bi brinuli o njima.

„Personalni asistenti nam pomažu oko svih svakodnevnih potreba. Oni nas hrane, oblače, pomažu oko održavanja lične higijene, završavaju sve poslove oko plaćanja računa i nabavke“, istakao je Ivan.

Katica personalniasistenti 10

                                                          Katica Randjelović

Predsednica Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom u Nišu Katica Randjelović istakla je da personalni asistenti predstavljaju zapravo „produženu ruku“  osoba sa invaliditetom.

„Oni su tu da osobu sa invaliditetom podignu iz kreveta, da urade ličnu higijenu, da pomognu oko odlaska na fakultet ili posao, da pomognu oko svih poslova koje osobe sa invaliditetom ne mogu same da urade“, istakla je Randjelović.

Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom u Nišu osnovali su predstavnici Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom iz Beograda i Leskovca Udruženje distrofičara, Udruženje studenata sa hendikepom, Udruženje za dečiju i cerebralnu paralizu i udruženje „Iz kruga“. Članovi centra su sve osobe sa invaliditetom bez obzira na dijagnozu i vid invaliditeta.

Ona je da je podsetila da je Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom u Nišu formiran 2007. godine i to sa ciljem pružanja usluga iz oblasti socijalne zaštite, prvenstveno usluga personalnih asistenata. Centar je pre dve godine dobio licencu za pružanje usluga personalnih asistenata.

Katica personalniasistenti 5

„Od 2008. godine pružamo uslugu personalnih asistenata, najpre preko opštine Medijana, zatim preko javnih radova i nadležnog ministarstva. Od 2011. godine do ove godine, grad Niš je projektno finansirao uslugu personalnih asistenata, a ove godine je prvi put raspisan tender posredstvom Sekretarijata za dečiju, socijalnu i zdravstvenu zaštitu. Centar se jedini javio na tender i povereno mu je pružanje usluga personalnih asistenata. Uprkos nastojanjima da asistenti počnu da rade od 1. januara, krenuli su sa radom 1. februara jer je tender  kasno raspisan. S obzirom da je raspisan kao „probna verzija“ sa rokom do 31. marta, očekujemo uskoro raspisivanje novog tendera koji će omogućiti da osobe sa invaliditetom imaju usluge personalnih asistenata do kraja godine“, kazala je Randjelović.

Prema njenim rečima, uslugu personalnih asistenata trenutno koristi 31 osoba sa invaliditetom, a o  tome ko ima pravo na ovu uslugu, odlučivala je posebna komisija pri Sekretarijatu za dečiju, socijalnu i zdravstvenu zaštitu.

Katica personalniasistenti 8

„Uvek ima osoba sa ivaliditetom i njihovih roditelja koji su nezadovoljni time što se nisu našli medju onima kojima je odobrena pomoć personalnih asistenata. Medjutim, zakon i individualni pravilnik koji je sada napravio Sekretarijat za zdravstvenu zaštitu, striktno propisuju ko može biti korisnik ove usluge. Usluga personalnih asistenata prvenstveno je namenjena osobama sa fizičkim i senzornim invaliditetom, koje imaju visoku zavisnost od pomoći drugih lica pri zadovoljenju bazičnih potreba kao što je ustajanje iz kreveta, oblačenje, odlazak do toaleta, hranjenje. Usluga je namenjena društveno aktivnim osobama, onima koji studiraju, rade ili su društveno aktivni u nekim organizacijama“, rekla je Randjelović.

Katica personalniasistenti 7

Ona je istakla da se ove godine nije mnogo više lica od predvijenog broja prijavilo za korišćenje usluga personalnih asistenata, ali su se prijavljivali ratni vojni invalidi koji prema postojećoj regulativi ne mogu da da koriste tu uslugu. Randjelović je kazala, da je medju prijavljenim bilo i obolelih lica, ali onih koja nisu društveno ili radno aktivna, a takva lica ne mogu da koriste usluge personalnih asistenata već pomoć gerontodomaćica.

„Postoji još dosta pitanja u ovoj oblasti koja moraju da budu regulisana, a koja nama zadaju veliku glavobolju oko pružanja usluga. Primera radi, postojeća zakonska regulativa nas obavezuje da održimo obuku za nove personalne asistente i da oni dobiju potvrde koje izdaje republički Zavod za socijalno osiguranje. Medjutim, za obuku koja traje tri dana, potrebno je izdvojiti oko 300.000 dinara, bez obzira na broj učesnika. Centar je neprofitna organizacija i nema sopstvene prihode iz kojih može da plati te troškove, a novac koji dobija iz gradske kase je strogo namenski odredjen za zarade personalnih asistenata. To je ogroman problem i mi za sada ne uspevamo nikako da ga rešimo“, izjavila je Randjelović.

Neto zarada personalnih asistenata iznosi po satu 150 dinara i u februaru će iznositi 24.000 dinara za osmočasovno dnevno angažovanje, odnosno 12.000 dinara ukoliko se radi o četvoročasovnom angažovanju. Zarada se isplaćuje na osnovu ugovora koji personalni asistenti sklapaju sa Centrom za samostalni život osoba sa invaliditetom. Centar trenutno ima preko 70 obučenih personalnih asistenata.

Ona je dodala da Centar ne može troškove obuke da realizuje iz prihoda od drugih projekata koje realizuje jer se takodje radi o strogo namenskim sredstvima.

Randjelović je podsetila da je Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom proteklih godina aktivno učestvovao i u zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Zajedno sa Nacionalnom službom za zapošljavanje organizovao je tri Sajma zapošljavanja.

„U periodu od 2010. godine do 2013. godine išli smo maltene od vrata do vrata, od preduzetnika do preduzetnika i promovisali Zakon o zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Bilo je i problema u tumačenju tog zakona, pravnici su smatrali da Centar kao neprofitna organizacija koja projektno finansira uslugu personalnih asistenata, nije u obavezi da uposli osobu sa invaliditetom. Medjutim, poreska administracija je kaznila Centar sa 500.000 dinara i minimalnim iznosom mene kao odgovorno lice, zbog neupošljavanja osobe sa invaliditetom“, istakla je Randjelović.

Ona je kazala da Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom i sada izlazi u susret poslodavcima i osobama sa invaliditetom, u smislu davanja preporuka za zapošljavanje, ali uglavnom i poslodavce i osobe sa invaliditetom upućuje na Nacionalnu službu za zapošljavanje.

Piše: B.Ljubisavljević

Foto: S. Đorđević i privatna arhiva

TEMPLEJT na srpskom800

baner

Saint Art Designs / Web Development

Saint Art Designs / Web Development

Prijatelji sajta

Safe Journalism HND Solidarna Actat Kvart komesarijat-za-izbeglice XXZ Pescanik logoo mirc NGTim