Bela Palanka i Help zajedno rade na zapošljavanju i smanjenju siromaštva

oktobar 31 2017

Predsednik Opštine Bela Palanka Goran Miljković i predstavnik organizacije Help Bane Stanojković potpisali su Memorandum o razumevanju na projektu „Smanjenje siromaštva kroz mogućnosti zapošljavanja u cilju pristupanja Srbije Evropskoj uniji“ koji finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju Sida, a realizuje Help u saradnji sa Opštinom Bela Palanka.

Memorandum definiše okvire saradnje na projektu čiji je opšti cilj aktiviranje preduzetničkog potencijala ugroženih kategorija stanovništva i njihovo socio-ekonomsko osamostaljivanje, u skladu sa demokratskim principima i vrednostima u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji.

Projektom će biti obezbeđen bolji pristup tržištu rada za mlade Rome, Romkinje i druge ugrožene grupe stanovništva sa teritorije opštine Bela Palanka.

’’Memorandum omogućava sprovođenje projekta koji pruža izuzetne mogućnosti za razvoj preduzetništva i smanjenje siromaštva. Projektne aktivnosti biće realizovane kroz tri komponente: samozapošljavanje putem dodele grantova u opremi, organizovanjem radne prakse  i izgrađivanje kapaciteta neformalnih sakupljača sekundarnih sirovina putem organizovanja različitih vidova obuka“, rekao je predsednik opštine Bela Palanka Goran Miljković.

On je kazao da prva komponenta projekta podstiče samozapošljavanje i to je ono na čemu lokalna samouprava već radi kako bi pomogla našim sugrađanima da sami pokrenu sopstveni posao.

„Projekat podrazumeva i sprovođenje radne prakse kod poslodavaca za mlade do 26 godina starosti . Nakon završene prakse, poslodavcima se pruža mogućnost da zaposle praktikante na period od minimum 12 meseci uz mogućnost da zauzvrat dobiju donaciju u vidu opreme u iznosu od 2500 evra  po radnom mestu“, istakao je Miljković.

Memorandum o razumevanju između opštine Bela Palanka i organizacije Help je prvi korak ka sprovođenju projekta a naredne projektne aktivnosti biće naknadno definisane Ugovorom o saradnji.

Projekat ’’Smanjenje siromaštva kroz mogućnosti zapošljavanja u cilju pristupanja Srbije Evropskoj uniji“ realizuje Help u periodu od oktobra 2017. do septembra 2020. godine u 19 opština i gradova u Republici Srbiji.

Projektom je, u svim ciljnim gradovima i opštinama, planirana dodela ukupno 310 grantova u vrednosti od 1.500, 2.400 i 3.600 evra, kao i plaćeno stažiranje za 25 mladih bez zvaničnog školskog obrazovanja.                   

Piše: B.Ljubisavljević

Anketa

Da li mislite da deca migranti treba da idu u školu u Srbiji?

  • Da, jer sva deca imaju pravo da se školuju
  • Ne, ne želim da se mešaju sa našom decom
  • Nisam razmišljao/la o tome

baner

Saint Art Designs / Web Development

Saint Art Designs / Web Development

Prijatelji sajta

Safe Journalism HND Solidarna Actat Kvart komesarijat-za-izbeglice XXZ Pescanik logoo mirc NGTim