Pred sudom u Strazburu dve tužbe iz Srbije zbog torture

februar 03 2020

Nakon dve godine pružanja besplatne pravne pomoći za žrtve torture, čak dva slučaja nalaze se pred sudom u Strazburu. Besplatnu pravnu pomoć Centar za ljudska prava Niš u okviru projekta nudi još godinu dana.

Za dve godine od početka projekta, Centru za ljudska prava Niš javilo se oko 30 potencijalnih žrtava torture u državnim organima, ustanovima sa ograničenom slobodom kretanja na teritoriji cele Srbiji. Od tih 30 potencijalnih slučajeva, advokati koje je angažovao Centar besplatno brani njih šestoro u ukupno 6 sudskih postupaka, a dva pred Evropskim sudom u Strazburu.  Kako projekat traje još godinu dana, Centar poziva žrtve torture da se jave kako bi ostvarili svoja prava. 

Trenutni postupci pred sudovima, vode se zbog prekomerne upotrebe sile prilikom policijskog hapšenja, ili zbog upotrebe sile u kazneno popravnim zavodima, za šta je predviđena kazna zatvora od jedne do deset godina. 

"Vrlo je indikativno kada dođete u situaciju da dokazujete da je neko bio izložen torturi u prostoru koji mora biti pokriven video nadzorom, ali baš toga dana video nadzor nije radio. Takođe, suočavali smo se se problemima da medicinska dokumentacija nije kompletna jer je nisu pratile fotografije, i to zbog toga što foto aparat tog dana nije radio", kaže advokat Stevan Arambašić koji u okviru projekta zastupa žrtve torture. centar za ljudska prava 1

Prema rečima advokata, polovina od ukupnog broja prijavljenih slučajeva potencijalne torture nije mogla biti procesuirana jer u domaćem zakonodavstvu krivično delo zlostavljanje i mučenje zastareva za deset godina. S druge strane, "Konvencija UN protiv torture i druhih surovih, nečovečnih i ponižavajućih postupaka i kažnjavanja ne poznaje zastarelost", objašnjava advokat i napominje da je Srbija potpisnik ove Konvencije. 

Tokom ovog projekta, advokati Centra podneli su i četiri pritužbe na rad javnih tužilaca pri Osnovnom i Višem tužilaštvu, i to zato što nije tretirana medicinska dokumentacija koja je priložena uz krivičnu prijavu. Za tri slučaja, odgovori tužilaštva su da je pravilno procenjeno da ne treba da ostvare uvid u podnetu medicinsku dokumentaciju. 

Besplatna pravna pomoć i pravno zastupanje pred sudovima realizuje se u okviru projekta "Sveobuhvatna akcija protiv torture". Projekat se realizuje na teritoriji Srbije i Makedonije, a pored Centra za ljudska prava Niš, projekat realizuju i Centar za građanske inicijative Prilep i Mreža I.A.N. 

Tekst: Jelena Đukić Pejić

baner

Saint Art Designs / Web Development

Saint Art Designs / Web Development

Prijatelji sajta

Safe Journalism HND Solidarna Actat Kvart komesarijat-za-izbeglice XXZ Pescanik logoo mirc NGTim